Jalgrattaõpe
ostukorvi
* Trükis on mõeldud jalgratturile, nii suurele kui väikesele, käsitledes kõige olulisemaid jalgratturile kehtivaid liiklusreegleid.
* Maht: 32 lk
* Formaat: A6
ostukorvi
* Trükis on mõeldud jalgratturile, nii suurele kui väikesele, käsitledes kõige olulisemaid jalgratturile kehtivaid liiklusreegleid.
* Venekeelne
* Maht: 32 lk
* Formaat: A6
ostukorvi
* Õpetaja abivahend lapse jalgratta tehnilise kontrolli läbiviimiseks ja tagasisideks lapsevanemale.
* Iga lapse kohta üks kaart.
* Formaat 10x15cm
ostukorvi
* Õpetaja abivahend lapse jalgratta tehnilise kontrolli läbiviimiseks ja tagasisideks lapsevanemale.
* Iga lapse kohta üks kaart.
* Formaat 10x15cm
* Toode venekeelne
ostukorvi
* Kümme viieteistkümnest küsimusest koosnevat liiklustesti jalgratturi eksamineerimiseks.
* Formaat: A4, 11 lehte, pakitud kilepakendisse.
* Eksamit vastu võtva organisatsiooni tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele lastele.
* NB! Palun tellimisel arvestada, et 1-st ekamitestide komplektist jätkub 10-le lapsele!
ostukorvi
* Kümnest testist, igaühes kümme küsimust, koosnev kogumik jalgratturi teadmiste kontrolliks kursuse lõpus.
* Formaat: A4, 11 lehte, pakitud kilepakendisse.
* Väljastatakse lasteasutuse tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele ja koolitusel osalevatele lastele.
* Võimalus harjutada liikluskasvatuse kodulehel: http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-15a/testid/
* Testide printimise võimalus: http://www.liikluskasvatus.ee/wp-content/uploads/2012/12/JR_TEST_est.pdf
ostukorvi
* Kümnest testist, igaühes kümme küsimust, koosnev kogumik jalgratturi teadmiste kontrolliks kursuse lõpus.
* Formaat: A4, 11 lehte, pakitud kilepakendisse.
* Väljastatakse lasteasutuse tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele ja koolitusel osalevatele lastele.
* Võimalus harjutada ka kodulehel:
ostukorvi
* Täitmiseks lapsevanemale ja jalgratturi juhiluba taotlevale lapsele.
* Formaat A5 blankett.
* Väljastatakse eksamit vastu võtva organisatsiooni tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele lastele.

ostukorvi
Koosneb kümnest testist, millest seitse teematesti (liiklusreeglid, samaliigiliste teede ristmikud, liiklusmärgid, liiklusmärgid ristmikel, liiklemine ristmikel, reguleeritud ristmikud ja ohud liikluses) ja kolm harjutustesti kursuse lõpuks, kus teemad on segamini.
* Formaat: A4
* Väljastatakse lasteasutuse tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele ja koolitusel osalevatele lastele.
* Võimalus harjutada liikluskasvatuse kodulehel: http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-15a/testid/
* Võimalus printida teemade kaupa liikluskasvatuse kodulehel: http://www.liikluskasvatus.ee/opetajale/uldhariduskool/i-kooliaste/jalgratturite-koolitamine/opet-toetav/
ostukorvi
Koosneb kümnest testist, millest seitse teematesti (liiklusreeglid, samaliigiliste teede ristmikud, liiklusmärgid, liiklusmärgid ristmikel, liiklemine ristmikel, reguleeritud ristmikud ja ohud liikluses) ja kolm harjutustesti kursuse lõpuks, kus teemad on segamini.
* Formaat: A4
* Väljastatakse lasteasutuse tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele ja koolitusel osalevatele lastele.
* Võimalus harjutada liikluskasvatuse kodulehel: http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-15a/testid/

ostukorvi
* Tööraamat on mõeldud jalgratturile, kes tahab ohutult liigelda ja mõista liiklusreegleid.
* Tööraamatust leiab infot ja seletusi jalgratturile oluliste liiklusreeglite kohta, on abiks õppimisel ja eksamiks valmistumisel.
* Formaat: A4.
* Väljastatakse lasteasutuse tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele ja koolituses osalevatele lastele.
* Tööraamatu väljaandja Maanteeamet.
ostukorvi
* Tööraamat on mõeldud jalgratturile, kes tahab ohutult liigelda ja mõista liiklusreegleid.
* Tööraamatust leiab infot ja seletusi jalgratturile oluliste liiklusreeglite kohta, on abiks õppimisel ja eksamiks valmistumisel.
* Formaat: A4.
* Väljastatakse lasteasutuse tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele ja koolituses osalevatele lastele.
* Tööraamatu väljaandja Maanteeamet.
ostukorvi
* Kleebise suurus 10,5x7cm
ostukorvi
* Kleebise suurus 10,5x7cm
* Toode on venekeelne
ostukorvi
Karp sisaldab:
* liiklusmärke- 56 tk
* teekattemärgiseid- 10 tk
* A3 liiklusmärkide plakatit
* Liiklusmärgid väljastame ainult jalgrattakoolitusega tegelevale asutusele.
* eesti/vene
ostukorvi
* Õppevahend, mis demonstreerib jalgrattakiivri vajalikkust, näidates kuidas jalgrattakiivri valmistamisel kasutatavad lööki summutavad materjalid inimese pead kaitsevad.
* Kiivrit saab kasutada katsel munaga.
* Minikiivri katse on nähtav alljärgnevalt lingilt: http://www.liikluskasvatus.ee/noored/jalgratas/jalgratturi-kiiver/


ostukorvi
* A2 formaat.
* kakskeelne eesti ja vene.
ostukorvi
* Mängukarbis on 28 aluskaarti liiklusmärgi kirjeldustega ja nendega sobivad liiklusmärgid.
* Saab mängida kahte erinevat mängu (loto- saab ühendada teksti ja liikluskorraldusvahendi ja memoriinina).
* Mäng on mõeldud koolidele kasutamiseks jalgratturite koolituse raames.
ostukorvi
* Mängukarbis on 28 aluskaarti liiklusmärgi kirjeldustega ja nendega sobivad liiklusmärgid.
* Saab mängida kahte erinevat mängu (loto- saab ühendada teksti ja liikluskorraldusvahendi ja memoriinina).
* Mäng on mõeldud koolidele kasutamiseks jalgratturite koolituse raames.
* toode on venekeelne