Õppefilmid
ostukorvi
* DVD Jänku-Jussiga liikluses.
* Sisaldab 9 multikat kogupikkuses 52:26 minutit.
* Üks eksemplar lasteaiale.
* Valminud Maanteeameti ja Lasteveeb OÜ koostöös.
ostukorvi
* Tõestisündinud loo põhjal valminud õppefilm joobes sõidukijuhtimise ohtlikkusest.
* Filmi pikkus: 16:05
* Formaat: DVD
* Jaotatakse vastava õppeprogrammi kaudu. Lisainformatsioon regioonide liiklusohutuse spetsialistidelt.
ostukorvi
* Õppefilm pimedas liiklemise koolituse läbiviimisest.
* Filmi pikkus: 10.00
* Formaat: DVD
ostukorvi
* Õppefilm pimedas liiklemise koolituse läbiviimisest.
* Film on venekeelne.
* Filmi pikkus: 10.00
* Formaat: DVD
ostukorvi
* Audiovisuaalne õppematerjal on suunatud eelkõige ohutu liiklusalase kasvatustöö parandamisele, et suurendada juhtide teadlikkust joobega kaasnevaist liiklusohutust mõjutavaist asjaoludest.
* Formaat: DVD; pikkus 15 min. 30 sek.
* Autojuhtide ettevalmistamisega tegelevatele asutustele.
ostukorvi
* Tõestisündinud loo põhjal valminud õppefilm joobes sõidukijuhtimise ohtlikkusest
* Filmi pikkus: 17.00
* Formaat: DVD
* Saadaval ka venekeelsena
* Gümnaasiumile, autokoolile ja noorukite liikluskoolitusega tegelevatele organisatsioonidele
ostukorvi
* Film annab teavet sellest, kuidas peab sõiduk ohutult sõiduteel paiknema ja millist pikivahet tuleb hoida.
* Formaat: DVD
* Autojuhtide ettevalmistamisega tegelevatele asutustele.
ostukorvi
* Joonisfilm aitab selgitada lastele kuidas liikluses käituda.
* Film koosneb viiest osast.
* Pikkus 5x3 minutit.
* Formaat: DVD
ostukorvi
* Audiovisuaalne õppepogramm B-kategooria autojuhi sõidueksami läbiviimisest ja selle sisu ning eksami hindamisest.
* Eraldi on välja toodud eksamineeritavatele kõige enam raskusi valmistavad sõiduharjutused ja manöövrid.
* Formaat: DVD, pikkus 21 minutit ja 37 sekundit.
* Õppefilm on eesti ja vene keeles.
* Õppefilm on mõeldud autokoolidele ning üldkoolide gümnaasiumiastmele.
ostukorvi
* Videofilm sünnipäevapeole järgnenud liiklusõnnetusest, milles hukkus kuus ja sai raskelt vigastada kaks noort inimest. Aluseks Eestis tõestisündinud lugu.
* Formaat: DVD
* Pikkus 10 minutit
* Autojuhtide ettevalmistamisega tegelevatele asutustele.
ostukorvi
* Audiovisuaalne õppematerjal tulevaste sõidukijuhtide ohutu liikluse alaste teadmiste arendamiseks.
* Formaat: DVD, pikkus 18 min. 44 sek.
* Üks eksemplar auto- ja üldhariduskoolidele ning erinevatele päästeametite üksustele.
ostukorvi
* Audiovisuaalne õppematerjal tulevaste sõidukijuhtide ohutu liikluse alaste teadmiste arendamiseks.
* Formaat: DVD, 18 min. 44 sek.
* Venekeelne
* Auto- ja üldhariduskoolidele ning erinevatele päästeametite üksustele.
ostukorvi
* Juhised ohutuks sõiduks maanteel - sõiduks valmistumine, ohutu pikija külgvahe hoidmine, ohutu möödasõit jne.
* Formaat: DVD, pikkus 16 minutit.
* Õppefilm on eesti ja vene keeles.
* Autojuhtide ettevalmistamisega tegelevatele asutustele.
ostukorvi
* Töölehed ja lisalugemine füüsika tundideks, mis annavad võimaluse muuta ainetunnid põnevamaks ja vaheldusrikkamaks. Lähtutud riiklikust põhikooli ja gümnaasiumi füüsika ainekavast.
* Formaat: CD plaat.
* Saadaval ka veebimaterjalina http://www.liikluskasvatus.ee/wp-content/uploads/2013/06/LiiklusJaFyysika.pdf