Õppefilmid
ostukorvi
* Tõestisündinud loo põhjal valminud õppefilm joobes sõidukijuhtimise ohtlikkusest.
* Filmi pikkus: 16:05
* Formaat: DVD
* Jaotatakse vastava õppeprogrammi kaudu. Lisainformatsioon regioonide liiklusohutuse spetsialistidelt.
ostukorvi
* Audiovisuaalne õppematerjal on suunatud eelkõige ohutu liiklusalase kasvatustöö parandamisele, et suurendada juhtide teadlikkust joobega kaasnevaist liiklusohutust mõjutavaist asjaoludest.
* Formaat: DVD; pikkus 15 min. 30 sek.
* Autojuhtide ettevalmistamisega tegelevatele asutustele.
ostukorvi
* Videofilm sünnipäevapeole järgnenud liiklusõnnetusest, milles hukkus kuus ja sai raskelt vigastada kaks noort inimest. Aluseks Eestis tõestisündinud lugu.
* Formaat: DVD
* Pikkus 10 minutit
* Autojuhtide ettevalmistamisega tegelevatele asutustele.
ostukorvi
* Audiovisuaalne õppematerjal tulevaste sõidukijuhtide ohutu liikluse alaste teadmiste arendamiseks.
* Formaat: DVD, pikkus 18 min. 44 sek.
* Üks eksemplar auto- ja üldhariduskoolidele ning erinevatele päästeametite üksustele.
ostukorvi
* Juhised ohutuks sõiduks maanteel - sõiduks valmistumine, ohutu pikija külgvahe hoidmine, ohutu möödasõit jne.
* Formaat: DVD, pikkus 16 minutit.
* Õppefilm on eesti ja vene keeles.
* Autojuhtide ettevalmistamisega tegelevatele asutustele.
ostukorvi
* Töölehed ja lisalugemine füüsika tundideks, mis annavad võimaluse muuta ainetunnid põnevamaks ja vaheldusrikkamaks. Lähtutud riiklikust põhikooli ja gümnaasiumi füüsika ainekavast.
* Formaat: CD plaat.
* Saadaval ka veebimaterjalina http://www.liikluskasvatus.ee/wp-content/uploads/2017/02/%C3%95ppematerjal-Liiklusest-nii-ja-teisiti..pdf