Metoodiline materjal "Liiklusmängud ja -tegevused" (rus)
ostukorvi
Toote kood: 202
* Mängu käigus õpivad lapsed tundma liiklusreegleid, tutvuvad liiklusalaste faktide ja olukordadega. Raamat on koostatud õpetajalt õpetajale.
* Raamatus on toodud välja mängude kirjeldused.
* Sobib kasutamiseks lasteaedade sõimerühmadest kuni algklassideni välja.
* Raamat on koostatud õpetajalt õpetajale.
* Formaat: A5, 56 lk.
* Venekeelne.
* Tea Kirjastuse toode