Jalgratturi teematestid/tunnikontrollid
ostukorvi
Toote kood: 286
Koosneb kümnest testist, millest seitse teematesti (liiklusreeglid, samaliigiliste teede ristmikud, liiklusmärgid, liiklusmärgid ristmikel, liiklemine ristmikel, reguleeritud ristmikud ja ohud liikluses) ja kolm harjutustesti kursuse lõpuks, kus teemad on segamini.
* Formaat: A4
* Väljastatakse lasteasutuse tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele ja koolitusel osalevatele lastele.
* Võimalus harjutada liikluskasvatuse kodulehel: http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-15a/testid/
* Võimalus printida teemade kaupa liikluskasvatuse kodulehel: http://www.liikluskasvatus.ee/opetajale/uldhariduskool/i-kooliaste/jalgratturite-koolitamine/opet-toetav/