Õppefilm "Juua või juhtida"
ostukorvi
Toote kood: 51
* Audiovisuaalne õppematerjal on suunatud eelkõige ohutu liiklusalase kasvatustöö parandamisele, et suurendada juhtide teadlikkust joobega kaasnevaist liiklusohutust mõjutavaist asjaoludest.
* Formaat: DVD; pikkus 15 min. 30 sek.
* Autojuhtide ettevalmistamisega tegelevatele asutustele.