Õppevahend "Liiklus ja füüsika"
ostukorvi
Toote kood: 62
* Töölehed ja lisalugemine füüsika tundideks, mis annavad võimaluse muuta ainetunnid põnevamaks ja vaheldusrikkamaks. Lähtutud riiklikust põhikooli ja gümnaasiumi füüsika ainekavast.
* Formaat: CD plaat.
* Saadaval ka veebimaterjalina http://www.liikluskasvatus.ee/wp-content/uploads/2017/02/%C3%95ppematerjal-Liiklusest-nii-ja-teisiti..pdf